โรคและการป้องกันรักษาในสุนัข

โรคและการป้องกันรักษาสุนัข

ปัญหาสำคัญที่เจ้าของละเลยไม่ได้ คือการเกิดโรคเจ็บไข้ได้ป่วยของสุนัข ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแกตัวสุนัข เจ้าของ หรือคนใกล้ชิด เพราะโรคสามารถติดต่อสู่คนได้ ควรป้องกันอย่าให้เกิดโรคจะดีกว่าเกิดโรคแล้วนำไปรักษา บุคคลที่จะช่วยเราได้ในเรื่องนี้คือสัตวแพทย์ตามคลีนิครักษาสัตว์ ผู้เลี้ยงสุนัขต้องติดต่อสัตวแพทย์และ
คลีนิคสัตว์ประจำไว้ด้วยเสมอ อย่างไรก็ตาม เจ้าของสุนัขต้องหมั่นเอาใจใส่สิ่งต่างๆ
ต่อไปนี้ด้วย

 

 1. จดวันเกิดของสุนัขไว้ จะได้ทราบถึงอายุสุนัข มีประโยชน์ในการกำหนดโปรแกรมการฉีดวัคซีน เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัขและโรคลำไส้
  อักเสบ ติดต่อ ซึ่งฉีดครั้งแรกเมื่ออายุ 6-8 สัปดาห์ โรคพิษสุนัขบ้าฉีดวัคซีนเมื่ออายุ 3 เดือน โรคลำไส้อักเสษติดต่อร้ายแรง ซึ่งทำให้ลูกสุนัขที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน ตายอย่างเฉียบพลันได้
 2. ประวัติการฉีดวัคซีนของสุนัข ควรทำการบันทึกไว้ด้วย รวมทั้งสถานที่ฉีด
  ผู้ฉีด แหล่งที่มาของยา เวลามีปํญหาเกี่ยวกับโรคนั้นๆ สามารถตรวจสอบกลับได้ ถ้ามีคลีนิคประจำยิ่งดีเขาจะมีบันทึกต่างๆ ไว้
 3. ให้ความเอาใจ ใส่ในท่าทางและสังเกตพฤติกรรมสุนัขทุกวัน ถ้าเกิดอาการผิดปกติก็จะรู้ได้ทันที ควรจะรีบนำไปหาสัตวแพทย์ ไม่ควรปล่อยให้สัตว์ป่วยมากแล้วจึงพาไป จะทำให้การรักษายากยิ่งขึ้น
 4. ในการพาสุนัข ไปหาสัตวแพทย์ ควรจะให้คนเลี้ยงหรือผู้ใกล้ชิดสุนัขเป็นผู้พาไป เพื่อจะได้ให้ข้อมูลที่ละเอียดและมีประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ ต้องให้คนอื่นพาไป ควรจะโน๊ตบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสัตว์และอาการต่าง ๆ ฝากไปด้วย
 5. สุนัขตัวเมีย จะต้องทำการบันทึกไว้ด้วยว่าเป็นสัดเมื่อไหร่ เพราะมีหลายรายที่ไปคลีนิคเพื่อฉีกฮอร์โทนคุมกำเนิด แล้วเจ้าของจำเวลาที่สุนัขเป็นสัดไม่ได้ หมอมักจะไม่ค่อยฉีดยาให้
 6. เจ้าของสุนัข ต้องเล่าประวัติอาการที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดบอกอาการทุกอย่างที่พบ เคยมีการให้ยาอื่นมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคยแพ้ยาชนิดไหนบ้าง กินยาเม็ดได้หรือเปล่า ถ้ากินไม่ได้หมอจะใช้ไปเลี่ยงยาอื่นแทน และขณะที่หมอกำลังตรวจ เช่น วัดปรอท ตรวจฟังเสียงปอด ตรวจฟังการเต้นของหัวใจ ฉีดยา เจ้าของควรเป็นผู้ช่วย คอยจับและบังคับสุนัขของตนเพื่อให้หมอตรวจได้ง่ายขึ้น
 7. หลังจากที่ พากลับมาบ้าน ก็ต้องทำตามคำแนะนำของหมออย่างเคร่งครัด เช่น เมื่อไปฉีดวัคซีนมาต้องงดอาบน้ำ 7 วัน เพราะสัตว์อาจมีไข้เล็กน้อยจากปฏิกิริยาต่อวัคซีน หรือยาที่หมอสั่งให้มาป้อนสัตว์กิน ก็ให้กินตามเวลา เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหมอนัดให้ไปพบในวันต่อไปก็ต้องไปพบตามนัด เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หรือกำจัดสาเหตของโรคให้เป็นไปอย่างเด็ดขาด ยาพวกปฏิชีวนะต้องให้สุนัขกินตามกำหนด (ให้หมด) ที่สัตวแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นจะเกิดอาการดื้อยาได้

นอกจากนี้ ควรนำสุนัขที่แม้ไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรเลยไปตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนตามกำหนด ทุก ๆปีหรือตามคำแนะนำ สุนัขเป็นโรคก็เหมือนคนเป็นโรคที่ต้องการการเยียวยาให้หายขาด เป็นหน้าที่ที่เจ้าของจะต้องกระทำเมื่อเราเอามันมาเลี้ยง ความผูกพันต่าง ๆ ย่อมเกิดขึ้นเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว

ขอบคุณบทความจาก

hamsteronline

 

 

อ่านบทความสัตว์เลี้ยง สุนัข หมา แมวเพิ่มเติมได้ที่นี้