เรื่องวัคซีนแมว

เรื่องวัคซีนแมว

วันนี้มีข่าวมาบอกเกี่ยวกับวัคซีนน้องแมวสุดที่รักของพวกเรา
ผู้เลี้ยงแมวทั้งหลายคงทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดของแมวคือ การทำวัคซีนป้องกันโรค เพราะเป็นการป้องกันน้องเหมียวจากโรคติดเชื้อร้ายแรง วันนี้ เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการกำวัคซีนว่าควรทำวัคซีนอะไรบ้าง และโปรแกรมวัคซีนอัพเดทล่าสุดที่ทางชมรมสัตวแพทย์ผู้บำบัดโรคแมวแห่งประเทศ ไทยได้จัดทำขึ้น โดยปรับให้เหมาะสมสำหรับบ้านเราค่ะ

 

ก่อนอื่นขออธิบายกลุ่มของวัคซีนในแมวก่อนนะคะ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. Feline core vaccinations หรือ กลุ่มวัคซีนที่ควรทำ ได้แก่

วัคซีนไข้หัดและหวัด ติดต่อในแมว Feline Herpes virus, Feline Calicivirus and Feline Panleukopenia Virus Vaccines (FPV + Cat Flu) ควรเริ่มทำเข็มแรกที่อายุ 2 เดือน กระตุ้นซ้ำเข็มที่ 2 อีก 1 เดือนหลังจากทำเข็มแรก จากนั้นอีก 1 เดือนกระตุ้นซ้ำเข็มที่ 3 เมื่อครบ 3 เข็ม แล้วกระตุ้นซ้ำปีละครั้ง

วัคซีนลิวคีเมีย Feline Leukemia Vaccine (FeLV) ปัจจุบันได้ถูกจัดเข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มวัคซีนหลักแล้วเนื่องจากเป็นโรคติด เชื้อที่สำคัญ มีผลต่อร่างกายทุกระบบ ทำให้เกิดโรคมะเร็งในแมวและทำให้มีอัตราการเสียชีวิตที่สูง ควรเริ่มทำเข็มแรกที่อายุ 10 สัปดาห์ และกระตุ้นซ้ำเข็มที่ 2 อีก 1 เดือนหลังจากทำเข็มแรก แล้วกระตุ้นซ้ำทุกปี และควรมีการตรวจเชื้อไวรัสก่อนที่จะเริ่มทำวัคซีนเข็มแรก สามารถเริ่มทำวัคซีนเข็มแรกได้เมื่อตรวจไม่พบการติดเชื้อไวรัสลิวคีเมีย

วัคซีนพิษสุนัขบ้า Feline Rabies Virus Vaccine (RV) ควรเริ่มทำที่อายุ 2-3 เดือน และกระตุ้นซ้ำปีละครั้ง

2. Feline optional vaccinations หรือ วัคซีนทางเลือก (จะทำหรือไม่ทำขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในการติดเชื้อ ได้แก่

วัคซีนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว Feline Immunodeficiency Virus Vaccine (FIV) เริ่มทำเข็มแรกที่อายุ 2 เดือนโดยต้องตรวจไม่พบการสัมผัสเชื้อ (ไม่พบแอนติบอดี) แนะนำให้ทำในแมวกลุ่มเสี่ยง

วัคซีนเยื่อบุช่องท้องอักเสบ Feline Infectious Peritonitis Vaccine (FIP) เริ่มทำเข็มแรกที่อายุ 4 เดือน แนะนำให้ทำในแมวกลุ่มเสี่ยง

การทำวัคซีน 2 ชนิดนี้ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น ได้แมวมาจากแหล่งเสี่ยงต่อการติดโรค ลักษณะการเลี้ยงแมวที่เสี่ยงต่อการติดโรค และพฤติกรรมแมวที่เสี่ยงต่อการติดโรค

วัคซีนหลัก

โรค

ปีแรก

Booster

 

เข็มแรก

เข็มที่ 2

เข็มที่ 3

 

โรคไข้หัดและหวัดติดต่อในแมว

8-9 สัปดาห์

12 สัปดาห์

16 สัปดาห์

ทุกปี ปีละ 1 เข็ม

โรคพิษสุนัขบ้า

8-12 สัปดาห์

-

-

ทุกปี ปีละ 1 เข็ม

โรคไวรัสลิวคีเมีย

10 สัปดาห์

14 สัปดาห์

-

ทุกปี ปีละ 1 เข็มวัคซีนกลุ่มเสี่ยง

โรค

เข็มแรก

หมายเหตุ

โรคไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง

8 สัปดาห์

สัตวแพทย์พิจารณาตามความเหมาะสมให้เฉพาะในแมวกลุ่มเสี่ยง

โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ

16 สัปดาห์

 


การฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีเป็นการป้องกันน้องเหมียวจากโรคติดเชื้อซึ่งทำได้ง่ายกว่าการรักษาแน่นอน อีกทั้งทำให้มีโอกาสได้ตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ จากสัตวแพทย์ ทำให้ไม่ต้องเสียเงินจำนวนมากในการรักษาโรค และไม่ต้องเสียน้องเหมียวที่เรารักไป กันไว้ดีกว่าแก้จริงไหมคะ

(Cat Magazine)
เรื่อง : สพ.ญ.ประพาฬรัตน์ ศุกสิทธิจันทร์

ขอบคุณที่มากระปุกดอทคอม

 

อ่านบทความสัตว์เลี้ยง สุนัข หมา แมวเพิ่มเติมได้ที่นี้