การตรวจสุขภาพพื้นฐานของสุนัข

การตรวจสุขภาพพื้นฐานของสุนัข
โรคและทางป้องกัน เป็นธรรมดาที่สรรพสิ่งในโลกเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บ ต้องตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สุนัขก็เหมือนกันมักจะมีโรคภัยไข้เจ็บให้ต้องล้มตายอยู่เสมอ ยิ่ง สุนัข ตัวเล็กๆที่ยัง เป็น ลูกสุนัข อยู่ยิ่งมีโรคภัยไข้เจ็บจ้องที่จะทำลายชีวิตมากมายหลายชนิด วิธีการตรวจสุขภาพเพื่อให้รู้ว่าสุนัขเป็นปกติดีอยู่หรือไม่

1. ตรวจลำตัวสุนัข โดยใช้มือลูบและคลำส่วนต่างๆ หากไม่พบส่วนปกติ เช่นก้อนเนื้อ ถุงน้ำ ก็แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นอะไร แต่ถ้าพบที่ส่วนหนึ่ง ส่วนใดต้องรีบนำไปพบสัตวแพทย์ทันที

2. ตรวจดวงตาสุนัขกระจกตาต้องไม่เป็นฝ้าขาว ไม่มีบาดแผลเยื่อตาขาวเป็นปกติ

3. ตรวจใบหูสุนัขดูว่าเป็นฝีหรือหนองหรือไม่ ข้อสำคัญหูต้องไม่มีกลิ่นเหม็น

4. ตรวจปากและจมูกสุนัขเปิดดูว่าในช่องปากมีบาดแผลหรือ เหงือกอักเสบ หรือไม่ฟันมีหินปูนเกาะมากน้อยเพียงใดดูจมูกว่ามีน้ำมูกไหลออกมาหรือไม่ เสียงหายใจเป็นปกติเพียงใด และลมหายใจมีกลิ่นหรือไม่ หากผิดปกติแม้ส่วนใด ส่วนหนึ่งให้ปรึกษาสัตว แทพย์ทันที

5. สังเกตดูอุจจาระ ปัสสาวะ สุนัข อุจจาระต้องไม่เหลว ไม่มีมูกและมีเลือดปน ปัสสาวะเป็นสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองเข้ม ไม่มีเลือดปนเด็ดขาด

 

อ่านบทความสัตว์เลี้ยง สุนัข หมา แมวเพิ่มเติมได้ที่นี้