ตารางขนาดไซส์สุนัขและแมว

ตารางขนาดไซส์ สำหรับ เสื้อสุนัข เสื้อหมา เสื้อแมว ของ dogacat.com หน่วยเป็น เซนติเมตร
หน่วยเป็นเซนติเมตรนะค่ะ (cm)
*เพื่อความถูกต้อง ควรวัดที่รอบตัวเป็นหลักค่ะ*
ตารางขนาดไซส์ สุนัข หมา แมว
size น้ำหนัก
weight
หลัง
back
รอบตัว
chest
รอบคอ
neck
หัว
hood
พันธุ์สุนัข
Pedigree
1 1-2 16 
ขิ้นไป
27-32 18 15 ชิวาวา, มินิเนเจอร์
2 2-3 21 
ขิ้นไป
32-37 19 16 ชิวาวา, มินิเนเจอร์, ปอมเมอเรเนียน, 
ยอร์คเชียร์, พุดเดิ้ล ทอย
3 3-4 23 
ขิ้นไป
36-44 23 17 มินิเนเจอร์, ปอมเมอเรเนียน, ยอร์คเชียร์, 
พุดเดิ้ล ทอย, ปักกิ่ง
4 4-5 26 
ขิ้นไป
40-48 27 18 ปอมเมอเรเนียน ขนฟู, ชิห์สุ เล็ก, ปั๊ก เล็ก,
ดัชชุนด์, พุดเดิ้ล, เทอเรีย เล็ก, มอลทีส
5 5-6 30 
ขิ้นไป
43-52 31 19 ชิห์สุ, แจ๊ค รัสเซลล์, มอลทีส,
พุดเดิ้ล, เทอเรีย, ชเนาเซอร์
6 6-8 36 
ขิ้นไป
50-58 34 20 แจ๊ค รัสเซลล์, ปั๊ก, เฟรนซ์ บลูด็อก
ค็อกเกอร์ สเปเนียล, บูลด็อก เล็ก,
บีเกิล, ชิห์สุ, พุดเดิ้ล, เทอเรีย, ชเนาเซอร์
7 8-12 39
ขิ้นไป
56-66 38 22 แจ๊ค รัสเซลล์, ปั๊ก,
ค็อกเกอร์ สเปเนียล, บูลด็อก เล็ก,
บีเกิล, ชิห์สุ, พุดเดิ้ล, เทอเรีย
8 10-14 41
ขิ้นไป
64-75 42 24 ปั๊ก, ไทยบางแก้ว เล็ก ,ไทยหลังอาน เล็ก,
บูลด็อก เล็ก, บีเกิล, ชิห์สุ
9 14-18 46 
ขิ้นไป
70-78 45 26 บีเกิล, โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ เล็ก,
อลาสก้า เล็ก, ไซบีเรียน อัสกี้ เล็ก,
ไทยบางแก้ว ,ไทยหลังอาน
10 16^ 48 
ขิ้นไป
75-86 48 28 โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ เล็ก, อลาสก้า เล็ก,
ไซบีเรียน อัสกี้ เล็ก, บูลด็อก, 
ไทยบางแก้ว ,ไทยหลังอาน